Často se mezi kuřáky i nekuřáky diskutuje o výši zdanění krabičky cigaret. U levnějších cigaret činí spotřební daň a daň z přidané hodnoty více než 80% konečné prodejní ceny. Možná, že vás zajímá, jak se zdanění u krabičky cigaret počítá a jak se zvýší zdanění v příštím roce.

Zvyšování spotřební daně v Česku

Tento trend je v posledních letech patrný i v ostatních členských zemích EU. Většina vlád vyspělých států se snaží legislativními krok omezovat kouření a zvyšování spotřební daně u cigaret je jedním z těchto opatření. Ve všech členských zemích EU podléhají cigarety základní sazbě DPH.

Zdanění v ČR v roce 2016

Z každé krabičky cigaret se odvádí spotřební daň a DPH. Spotřební daň se počítá jako součet:

  • součinu procentní sazby daně a prodejní ceny cigaret dělený stem. Procentní část daně je 27%. Procentní část spotřební daně se počítá z konečné ceny krabičky pro zákazníka
  • součinu pevné části sazby daně a počtu kusů. Pevná část daně je letos 1,39 Kč za kus. Pevná část se počítá z počtu cigaret, zpravidla je v krabičce 20 ks cigaret. Když je součet procentní a pevné části nižší než minimální spotřební daň stanovena legislativou, tak se odvádí spotřební daň v minimální výši. Letos činí minimální spotřební daň 50,40 Kč u krabičky, neboť minimální spotřební daň je 2,52 na jednu cigaretu.

Pro výpočet celkového zdanění krabičky cigaret v ČR platí, že s rostoucí cenou krabičky cigaret celkové zdanění v procentním vyjádření klesá.

Proč příští rok cigarety podraží?

Pokud se kuřáci nezačnou odnaučovat kouřit, budou muset v roce 2017 sáhnout při nákupu cigaret opět hlouběji do peněženky. Důvodem je, že se pro příští rok zvyšuje spotřební daň u cigaret. Pevná část spotřební daně v roce 2017 bude 1,42 Kč za jednu cigaretu a minimální spotřební daň bude 2,57 Kč za jednu cigaretu. U krabičky cigaret s obsahem 20 ks bude tedy minimální spotřební daň činit 51,40 Kč (2,57 Kč x 20 ks).