Teplé léto je za námi a kamna, kotle a radiátory ústředního topení začnou opět plnit svou úlohu. Jelikož se říká, že štěstí přeje připraveným, je i včasná kontrola otopné soustavy nutná, neboť může zabránit nepříjemnostem. Například prasklé trubce u radiátorů v těch největších mrazech. Proto je ještě před uvedením zdrojů tepla do provozu dobré, provést jejich důkladnou kontrolu, stejně tak odvodu spalin a komínu.

Pokud nechcete mít žádné problémy a zároveň při topení ušetřit, zaměřte se na následující:

Kotle a tepelná čerpadla

Nezapomínejte na každoroční revizi kotlů a na jejich odborné vyčištění. V případě tepelného čerpadla vzduch-voda je třeba zkontrolovat, zda je čistá venkovní jednotka. Očištěn od nánosů prachu a spadaného listí by měl být zejména výparník. Kontrolu by měl provádět odborník, který musí prohlédnout nejen kotel, ale také odvod spalin a přikládací mechanismus. Nezbytná je kontrola především plynových kotlů revizním technikem. Moderní kondenzační kotle jsou úsporná, leč složitá technická zařízení. Proto by měl revizní technik jednou za rok kontrolovat stav hořáku, výměníku, těsnost spalovací komory a odvodu spalin a kotel seřídit podle požadavků výrobce.

Komín

Při topení uhlím či dřevem je třeba komín pravidelně kontrolovat, neboť usazování spalin může být příčinou požáru. Nové předpisy ukládají všem majitelům nemovitostí, aby alespoň jednou za rok nechali komín vyčistit kominíkem, který jej zbaví sazí a případně doporučí drobné opravy. Navíc je správný tah komína předpokladem úsporného vytápění.

Radiátory

Majitelé topného okruhu s radiátory by měli před topnou sezónou zkontrolovat a vyčistit filtr v zájmu dostatečného průtoku. Pozornost je třeba věnovat také radiátorům, zda nejsou uzavřené nebo zavzdušněné. Zaměřte se na ventily a na místa náchylná ke korozi. Radiátory zbavte prachu. Chcete-li ušetřit, instalujte reflexní fólii za radiátor, která odráží teplo do místnosti.

Nastavení termostatu

Moderní řídící jednotka umožňuje nastavit stálou příjemnou denní i noční teplotu. Pokud nejste doma, můžete uspořit energii řízením otopné soustavy na základě vnější teploty vzduchu. Jsou systém umožňující řízení vytápění na dálku třeba chytrým telefonem.

Levné topivo

Uhlí, dřevo nebo pelety je nejlépe nakupovat mimo topnou sezónu, neboť lze získat různé slevy. V domácnostech topících elektřinou nebo plynem lze ušetřit zvolením levnějšího dodavatele energie.

Dobré rady

Ušetřit lze i drobnými opatřeními:

  • termostatické hlavice a termostaty nastavujte na optimální teplotu a nepřetápějte
  • nezakrývejte radiátory (těžké závěsy a záclony, sušení prádla, nábytek atd.)
  • větrejte krátce, ale intenzivně
  • zjistěte, zda netáhne okny, případně využijte samolepící izolační pásky.