Máte pojištěný byt nebo dům. Ale co chatu nebo chalupu? Právě před zimou je pojištění rekreačního objektu zcela nezbytné. Víkendová chata bývá v zimě terčem útoku nejen zlodějů či bezdomovců, ale také přírodních živlů. Kalamitní sněhová nadílka může poškodit střechu, orkán nebo vichřice mohou způsobit škodu nejen na střešní krytině, ale i celkové konstrukci. Co by tedy mělo být předmětem pojištění rekreačního objektu?

Chraňte svou chatu jako dům

Rozdíl mezi domem k trvalému užívání a chatou na trávení víkendů a volného času není velký rozdíl, proto by měla být pojištěná obdobně. V rámci pojištění majetku je vhodné pojistit rekreační objekt komplexně, výhodné je pojištění, které lze sjednat pouze na základě obytné plochy budovy v m² s navrženou paušální pojistnou částkou. Tím se vyvarujete riziku podpojištění a v případě pojistné události vám pojišťovna nebude krátit plnění z důvodu nedostatečné pojistné částky.

Proti požáru, padlým stromům i zlodějům

Také rizika jsou u chat a chalup obdobná jako u standardních domů. Balíček základních rizik musí pokrývat škody způsobené požárem, výbuchem, úderem blesku, sesuvem půdy, tíhou sněhu, ale také krádeží nebo loupeží. To je u chat časté právě v zimním období stejně jako poškození objektu po pádu stromů nebo stožáru. Dalšími častými návštěvníky rekreačních objektů hlavně v odlehlých oblastech bývají narkomani nebo bezdomovci, škody způsobené vandalismem je proto nutné také zahrnout. V rámci chataření a zahradničení nejde ale jen o majetek.

Pojistka na blbost se vyplatí

Mnoho škod na majetku i zdraví třetích osob může vzniknout neúmyslným jednáním a chováním během kutilských víkendů. Běžná bývá sousedská výpomoc, ale i ta může skončit havárií nebo nechtěným poničením sousedova plotu či fasády. Nejvhodnější ochranou je pojištění odpovědnosti za škodu. Této pojistce se laicky říká na blbost, vztahuje se na všechny členy rodiny a v rámci připojištění lze takto krýt i škody způsobené vaším čtyřnohým miláčkem.