Pokud žádáte na koupi nemovitosti o hypotéku ve výši ceny nemovitosti, měla by pojistná částka být ve výši odhadní ceny budoucí. Každá banka si pro schválení úvěru vyžaduje znalecký odhad.

Přepojištěná nebo podpojištěná nemovitost

Nemovitost si lidé pojišťují hlavně pro případ kompletního zničení požárem, sesuvem, povodní apd.). Nemovitost nesmí být přepojištěná, ani podpojištěná. Konkrétně to znamená, že dům v odhadní hodnotě 2 milióny korun není nutno pojistit na čtyři milióny, nebo naopak na 1 milión. V případě úplného zničení domu by pojišťovna plnila pouze odhadní cenu a extrémně zvýšenou pojistnou částku by mohla vyhodnotit jako podvodnou spekulaci. Ve druhém případě by pojišťovna stejně plnila pouze pojistnou částku, takže by majitel dostal méně.

Pojištění domácnosti

Je stejně důležité jako pojištění nemovitosti. Mezi pojištěné položky patří spotřebiče, vybavení domácnosti, koberce, věci denní potřeby apod. Další položkou u pojištění domácnosti jsou obrazy a jiné umělecké předměty, které jsou v domácnosti. Pojistná částka se určí podle aktuálních cen. Běžné věci v domácnosti jsou pojištěny proti zničení nebo krádeži ve standardní sazbě. Na umělecké předměty je třeba zpracovat soupisku s vyčíslením celkové hodnoty. Na tyto předměty se vztahuje extra sazba, leckdy je nutný i znalecký posudek. Při posuzování likvidace u krádeže musí být prokazatelně zjištěno, že se jednalo o násilné vniknutí do majetku majitele (vylomený zámek, rozbité dveře či okno atd.)

Pojistné limity

Na ty si dejte pozor při podpisu a nastavování pojistné smlouvy. Pojišťovny mají tyto limity nastavené různě. Čím vyšší limit, tím vyšší sazba. Typickým příkladem je pojištění jízdních kol ve sklepě. Nízký limit může při případné krádeži způsobit majiteli velké rozčarování. Obecně platí, že krádeže ve sklepních prostorách jsou pro klienty velkým tématem, jelikož sklepy jsou poměrně snadným cílem zlodějů a obsahují mnohdy majetek vysoké hodnoty.

Jelikož pachatel musí násilně zdolat překážku, nešetřete na kvalitních dveřích nebo bezpečnostním zámku. Zabezpečení bude likvidátora zajímat nejprve a často to rozhoduje o vyplacení pojistného plnění. Je dobré mít taky uložené doklady o zakoupení uskladněných předmětů, což urychlí práci likvidátora pojišťovny.