a woman with unpaid bills has many debts. unemployment and personal bankruptcy

Co to je osobní bankrot?

Osobní bankrot je jedním z řešení, jak se legálně zbavit dluhů a začít žít opět s čistým štítem. Ovšem není to jednoduché a rozhodně to není procházka růžovou zahradou. Je potřeba být vhodným kandidátem a následujících 5 let odevzdat většinu svých financí na splacení dluhů. Jak celý proces probíhá a kdo je vhodným kandidátem? To jsme sepsali v následujícím článku.

Světlo na konci tunelu

Pro dlužníky, kterým se jejich dluhy vymkly z rukou a chtějí najít řešení, nabízí se jako možnost vyhlášení osobního bankrotu. Osobní bankrot neboli oddlužení ovšem znamená, že po dobu 5 let budou žít s minimem a ostatní jejich příjmy půjdou na splacení dluhu.

Zatím to nezní jako výhra, ale oddlužení také nabízí mnohé výhody. Jednou z nich je, že se pozastaví veškeré exekuce a dluhy přestanou narůstat. Pokud během 5 let dlužník zvládne uhradit alespoň třetinu celkové dlužné částky, pak je mu zbytek odpuštěn.

Kdo je vhodným uchazečem?

Vyhlásit osobní bankrot mohou musí povolit insolvenční soud a uchazeč musí splňovat určitá kritéria a podmínky. Oddlužení fyzické osoby je tak možné za těchto podmínek:

  • dlužník musí být schopen uhradit třetinu z dlužené částky během 5 let – to znamená mít pravidelný příjem,
  • dlužník musí mít závazky k alespoň dvěma věřitelům,
  • dlužník musí být se splácením v prodlení více jak 30 dnů,
  • dlužník není schopen splácet své pohledávky.

Pokud tak má dlužník jeden velký nesplatitelný dluh, bohužel pro něj není osobním bankrot variantou, dluhů musí být více jak jeden.

Dlužník musí být zároveň plnoletý a musí ke svým dluhům přijít nepodnikající činností, nejčastěji je to vedením domácnosti. Co se týče živnostníků, o oddlužení nesmí žádat aktivní živnostníci, ale bývalí živnostníci, kteří ke svým dluhům přišli nepodnikatelskou cestou, těm je osobní bankrot povolen.

Podání insolvenčního návrhu

Návrh na zahájení insolvenčního řízení se zasílá příslušnému insolvenčnímu krajskému soudu, kam podle svého trvalého bydliště dlužník spadá. Návrh se podává v elektronické nebo tištěné podobě. Návrh musí být podepsaný.

Co musí návrh obsahovat?

V návrhu se předkládá přehled o příjmech a seznam dlužníkova majetku. Dále pak seznam dlužníkových závazků a věřitelů, také písemný souhlas nezajištěného věřitele, který je nutný. Posledním bodem je návrh na oddlužení, tedy jak si dlužník představuje řešení.

Rozhodnutí soudu

Ve chvíli, kdy dlužník podá svůj návrh, vše závisí na rozhodnutí soudu. Soud může oddlužení povolit, ale také ho může zamítnout a to v případech, pokud není návrh dostatečně vyplněn, dlužník splňuje všechny podmínky. V takovém případě se může dlužník odvolat.

Určení formy oddlužení

Pokud vše probíhá hladce, posledním krokem je výběr vhodného typu oddlužení. Nabízejí se dvě možnosti – zpeněžení majetkové podstaty nebo plnění splátkového kalendáře. O výběru metody oddlužení rozhodují věřitelé a soud.

Nejčastější je druhá varianta. Dlužníkovi se vymyslí splátkový kalendář na dobu 5 let. Během této doby jdou veškeré příjmy dlužníka na splacení dluhu. To znamená nejen část příjmu, ale také ze zděděného majetku, peněžité výhry a také veškerých dávek a příspěvků.

Důležité je si uvědomit, že pokud dlužník splatí třetinu dřív jak za 5 let, nic se tím pro něj nemění. Dlužník bude splácet po celou dobu 5 let, můžete se tak stát, že splatí celkovou hodnotu svých pohledávek.